Inkubator Innowacyjności 4.0

Trzecia edycja programu Inkubator Innowacyjności 4.0 realizowana w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014−2020 (Działanie 4.4) przez Konsorcjum w składzie: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Celem projektu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Podjęte działania mają się przyczynić do promocji osiągnięć naukowych, wzmocnić współpracę pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami.

Całkowita wartość projektu – 2 111 400,00 zł.

Dofinansowanie – 1 900 000,00 zł.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany przystąpieniem do programu:

  • zapoznaj się z regulaminem
  • wypełnij Wniosek o objęcie wsparciem
  • prześlij na adres ciitt@umed.lodz.pl z tytułem „Inkubator 4.0, pierwszy nabór do 30 października 2020 r.
  • przygotuj prezentację 3 slajdy w 3 minuty
  • zaprezentuj swój projekt przed Komitetem Inwestycyjnym w dniu 6 listopada 2020 r. (online)

Szczegółowe informacje: Broker Innowacji – Łukasz Miernik tel. 502 447 575, lukasz.miernik@umed.lodz.pl

Do pobrania: