Inkubator Innowacyjności 4.0

NOWY NABÓR do 12 lutego 2021 r.

Trzecia edycja programu Inkubator Innowacyjności 4.0 realizowana w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014−2020 (Działanie 4.4) przez Konsorcjum w składzie: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Celem głównym projektu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych poprzez inicjowanie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a otoczeniem biznesowym.

Planowane efekty realizacji projektu:

  1. 14 realizowanych prac B+R
  2. 20 dokonanych zgłoszeń patentowych
  3. 1 utworzona spółka spin-off

Całkowita wartość projektu – 2 111 400,00 zł.

Dofinansowanie – 1 900 000,00 zł.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany przystąpieniem do programu:

  • zapoznaj się z regulaminem
  • wypełnij Wniosek o objęcie wsparciem
  • prześlij na adres ciitt@umed.lodz.pl z tytułem „Inkubator 4.0, drugi nabór do 12 lutego 2021 r.
  • przygotuj prezentację 3 slajdy w 3 minuty
  • zaprezentuj swój projekt przed Komitetem Inwestycyjnym w dniu 24 lutego 2021 r. (online)

Szczegółowe informacje:

Agnieszka Rzeźnik – agnieszka.rzeznik@umed.lodz.pl, tel. 725-081-886

Aleksandra Łuczak – aleksandra.luczak@umed.lodz.pl, tel. 799-092-113

Do pobrania: