Inkubator Innowacyjności 4.0

Uprzejmie informuję, iż w związku z brakiem ostatecznej decyzji z Ministerstwa Edukacji i Nauki odnośnie przyznania dodatkowego finansowania projektu Inkubator Innowacyjności 4.0, podjęto decyzję o przesunięciu posiedzenia Komitetu Inwestycyjnego na miesiąc wrzesień 2022 roku.

NOWY NABÓR do 30 czerwca 2022 r.

Trzecia edycja programu Inkubator Innowacyjności 4.0 realizowany w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014−2020 (Działanie 4.4)

Projekt realizowany przez Konsorcjum Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie.

Celem głównym projektu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych poprzez inicjowanie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a otoczeniem biznesowym.

Planowane efekty realizacji projektu:

  1. 25 realizowanych prac B+R
  2. 85 dokonanych zgłoszeń patentowych
  3. 1 utworzona spółka spin-off

Dofinansowanie – 2 981 134,38 zł.

Jeżeli jesteś zainteresowany przystąpieniem do programu:

  • zapoznaj się z regulaminem
  • wypełnij Wniosek o objęcie wsparciem
  • prześlij na adres ciitt@umed.lodz.pl z tytułem „Inkubator 4.0”, trzeci nabór do 30 czerwca 2022 r.
  • przygotuj prezentację 3 slajdy w 3 minuty
  • zaprezentuj swój projekt przed Komitetem Inwestycyjny w dniu  6 lipca 2022 r. (online)

Szczegółowe informacje:

Agnieszka Rzeźnik – agnieszka.rzeznik@umed.lodz.pl, tel. 725-081-886

Aleksandra Łuczak – aleksandra.luczak@umed.lodz.pl, tel. 799-092-113

Do pobrania: